Privacy policy

In overeenstemming met de de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, neemt vzw Flagey de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik.

De persoonlijke gegevens die u via inschrijving, deelnemen aan een online wedstrijd, aankoop van tickets of abonnenementen aan vzw Flagey doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van vzw Flagey (Belvédèrestraat 27, 1050 Brussel). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over onze activiteiten.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit per eenvoudige mail (info@flagey.be) of post kenbaar maken. U heeft ten allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te kijken of te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Vzw Flagey zelf houdt dit gegeven echter niet bij.

Wel wordt er geregistreerd welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen.